Метрологія та вимірювальна техніка

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
175 Інформаційно-вимірювальні технології (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка)

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Metrology and Measurement Technique

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31172

Набір за освітньою програмою припинено з 2021 року

набір припинено