Інформаційні вимірювальні технології та системи

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Information measuring technologies and systems
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 6914
Набір за освітньою програмою припинено з 2021 року

набір припинено