Біомедичні прилади та інформаційно-вимірювальні системи

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Biomedical devices and information-measuring systems
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28636
Набір за освітньою програмою припинено з 2020 року

Підготовку за освітньою програмою проводить
набір припинено