Біотехнології

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
162 Біотехнології та біоінженерія

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Назва освітньої програми англійською мовою: Biotechnologies
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28919