174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка (151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології)

  • Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти