Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Robotic and Automated Non-Destructive Testing and Diagnostic Systems
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 39466

Набір за освітньою програмою припинено з 2021 року

набір припинено