Комп'ютерно-інтегровані технології виробництва приладів

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Computer-Integrated Technologies of Instrument Making
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 7244

Набір за освітньою програмою припинено з 2021 року

Підготовку за освітньою програмою проводить
набір припинено