Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка (151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології)

Ступінь вищої освіти: доктор філософії

Назва освітньої програми англійською мовою: Automation and Computer Integrated Technologies

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 57930 (46359)

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2027)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін