Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 9 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Computer-Integrated Systems and Technologies in Instrument Making
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 49248