Комп'ютерно-інтегровані сталі хімічні виробництва

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Computer-Integrated Sustainable Chemical Productions
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28614
Набір за освітньою програмою припинено з 2020 року

набір припинено