Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 9 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Automation and Computer-Integrated Technologies of Cyber-Energy Systems
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31184