131 Інструментальні системи інженерного дизайну

Заголовок ОПП Новий файл програми
Інструментальні системи інженерного дизайну Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Інструментальні системи інженерного дизайну Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Інструментальні системи інженерного дизайну Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти