Інструментальні системи інженерного дизайну

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
131 Прикладна механіка

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Engineering Design Tool Systems
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28562

Підготовку за освітньою програмою проводить