Інструментальні системи інженерного дизайну

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
131 Прикладна механіка

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Engineering Design Tool Systems

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28562

Набір за освітньою програмою припинено з 2022 року

набір припинено