Інструментальні системи інженерного дизайну

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
131 Прикладна механіка

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Engineering Design Tool Systems

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31152

Набір за освітньою програмою припинено з 2022 року

набір припинено