Інструментальні системи інженерного дизайну

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
131 Прикладна механіка

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 9 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою:
Engineering Design Tool Systems
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31152

Підготовку за освітньою програмою проводить