Інструментальні системи інженерного дизайну

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
131 Прикладна механіка

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Назва освітньої програми англійською мовою:
Engineering Design Tool Systems
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28563

Підготовку за освітньою програмою проводить