Форми титульних сторінок підручника і навчального посібника

Подано форми титульної та другої сторінок електронного мережевого видання навчальних видань:

підручника та різних видів навчальних посібників*.

З вимогами до титульних аркушів друкованих видань підручника та навчального посібника можна ознайомитись у рекомендаціях авторам Видавництва "Політехніка"

* - подані форми можуть не охоплювати всього різноманіття навчальних видань, особливостей окремих рукописів, їх назв, призначення та складу авторів/укладачів!

У випадку таких особливостей потрібно обрати форму, що найбільш відповідає підготовленому рукопису, та внести необхідні корективи користуючись вказівками до оформлення титульних сторінок (додаток Б Рекомендацій до структури та змісту навчальних видань)

Скачати оригінали документів