Рекомендації до структури та змісту навчальних видань

У рекомендаціях подано загальні характеристики та рекомендовані структури навчальних видань – підручників та різних видів навчальних посібників.

Також містять вказівки до підготовки структурних елементів навчальних видань (додаток А) та правила оформлення титульних сторінок (додаток Б).

З вимогами до титульних аркушів друкованих видань підручника та навчального посібника, а також загального оформлення рукописів можна ознайомитись у рекомендаціях авторам Видавництва "Політехніка"

Форми титульної та другої сторінок електронного мережевого видання підручника та різних видів навчальних посібників знаходяться тут

Форми супровідних документів для визнання рукопису як підручника тут, форма подання для визнання рукописів як навчальних посібників тут

Увага! Процедуру подання супровідних документів для отримання грифів під час дії воєнного стану дещо змінено!