Форми титульних сторінок підручника і навчального посібника

Подано форми титульної та другої сторінок електронного мережного видання підручника та навчального посібника.

З вимогами до титульних аркушів друкованих видань підручника та навчального посібника можна ознайомитись у рекомендаціях авторам Видавництва "Політехніка"

Із загальними характеристиками та рекомендованими структурами навчальних видань – підручників та різних видів навчальних посібників, вказівками щодо підготовки їх структурних елементів, у тому числі щодо оформлення титульних сторінок, можна ознайомитись у Рекомендаціях до структури та змісту навчальних видань

Форми супровідних документів для визнання рукопису підручником тут,
форма подання для визнання рукописів навчальними посібниками тут