Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Ступінь вищої освіти: доктор філософії
Назва освітньої програми англійською мовою: Automation and Computer Integrated Technologies
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 46359