Біотехнології

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
162 Біотехнології та біоінженерія

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Biotechnologies
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28917