Методична рада 20.06.2024

Порядок денний:

1. Про здобутки і перспективи КПІ ім. Ігоря Сікорського в програмі Erasmus+ напряму KА2 (Сергій Шукаєв) 

2. Про результати акредитаційних експертиз у першому півріччі 2024 року та підготовку до акредитацій освітніх програм у 2024/2025 навчальному році (Сергій Бурян) 

3. Різне: 

  • Про рекомендацію Вченій раді університету щодо присвоєння почесного звання «Заслужений професор КПІ ім. Ігоря Сікорського» (Анатолій Мельниченко) 
  • Про ухвалення Ф-Каталогів вибіркових дисциплін для другого (магістерського) рівня вищої освіти (Тетяна Желяскова) 
  • Про затвердження силабусів загальноуніверситетських навчальних дисциплін циклу загальної підготовки (Тетяна Желяскова) 
  • Про ухвалення сертифікатних програм (Тетяна Желяскова) 
  • Про сертифікацію дистанційних курсів (Тетяна Желяскова)
  • Про подання Експертної ради з навчальних видань щодо присвоєння грифів (Тетяна Желяскова) 

Інформація: Про наказ МОН № 842 від 13.06.2024 р. «Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти», проєкт якого було враховано у нових редакціях ОПП бакалаврів 2024 року (Анатолій Мельниченко)