Департамент якості освітнього процесу

Департамент якості освітнього процесу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» здійснює взаємодію з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, Міністерством освіти та науки України в межах функціональних обов'язків; організаційно-методичне забезпечення процедури ліцензування, процедури зовнішньої акредитації освітніх програм та інші.

Керівництво Департаментом здійснює проректор з науково-педагогічної роботи - Жученко Олексій Анатолійович

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

  • Реалізація політики та досягнення цілей перспективного розвитку у напрямку функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського.
  • Систематичний контроль структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського на відповідність ліцензійним та акредитаційним вимогам та вимогам з якості освіти європейського освітнього простору.
  • Внутрішня акредитація відповідно до вимог внутрішньої системи забезпечення якості освітнього процесу.
  • Оголошення та проведення конкурсів з обрання на посаду та призначення науково-педагогічних працівників.
  • Координація діяльності експертно-кваліфікаційної (конкурсної) та акредитаційної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.
  • Координація роботи підрозділів Департаменту щодо внесення інформації в Єдину державну електронну базу з питань освіти (далі - ЄДЕБО) відносно питань, які входять до компетенції Департаменту.
  • Забезпечення наявними технічними засобами офіційних заходів відповідно до поданих заявок.
  • Координація розрахунку обсягів фонду заробітної плати професорсько-викладацького складу навчальних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського відповідно до фонду заробітної плати наданого Департаментом економіки і фінансів.
  • Координація щодо наповнення даними Бази даних «Профілі підрозділів».
  • Підтримка в актуальному стані основних даних КПІ ім. Ігоря Сікорського у ЄДЕБО.

До організаційної структури Департаменту входять:

У підпорядкуванні керівника ДЯОП знаходяться структурні підрозділи:

Співробітники

Жученко Олексій Анатолійович
Проректор з науково-педагогічної роботи,
доктор технічних наук, професор
т. +38(044) 204-91-10, м. 201
o.zhuchenko@kpi.ua

Малафєєва Катерина Юріївна
Помічник  проректора з науково-педагогічної роботи
т. +38(044) 204-91-10, 204-96-34, м. 203
o.zhuchenko@kpi.ua

Лунько Олександра Валентинівна
Помічник  проректора з науково-педагогічної роботи
IP-тел. 0408, м.230
o.zhuchenko@kpi.ua