Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
231 Соціальна робота

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: International Social Projects and Volunteering
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 18477

Освітню програму акредитовано
(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2026)

Підготовку за освітньою програмою проводить
Ф-Каталоги вибіркових дисциплін