Електронні прилади та пристрої

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
171 Електроніка

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Electronic Devices and Equipment
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 7304

Підготовку за освітньою програмою проводить