Комп'ютеризовані поліграфічні системи

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
133 Галузеве машинобудування

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Computerised Printing Systems

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 18528