Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
121 Інженерія програмного забезпечення

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 9 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою:
Software Engineering of Multimedia and Information Retrieval Systems
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 46635

Освітню програму акредитовано
(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)