Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм / Regulation on the development, approval, monitoring and revision of educational programs

Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм в КПІ ім. Ігоря Сікорського [Наказ №НОН/224/2022 від 14.07.2022 "Про затвердження в новій редакції Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм"]

Regulation on the development, approval, monitoring and revision of educational programs at Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute [Order № 7/70 of 07.04.2020]