Соціальна робота

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
231 Соціальна робота

Ступінь вищої освіти: доктор філософії
Назва освітньої програми англійською мовою: Social Work
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 532
76

Підготовку за освітньою програмою проводить