Геоінженерія

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
184 Гірництво

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Назва освітньої програми англійською мовою: Geoengineering
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28916

Освітню програму акредитовано
(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін