Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
171 Електроніка

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Electronic Systems of Multimedia and Internet of Things Technology
ID освітньої програми в ЄДЕБО:
58759 (28664)

Освітню програму акредитовано
(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)