Інженерія і комп'ютерні технології теплоенергетичних систем

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
142 Енергетичне машинобудування

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Назва освітньої програми англійською мовою: Engineering and Computer Technology of Thermal Power System
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 39458

Освітню програму акредитовано
(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін