Системи технічного захисту інформації

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
125 Кібербезпека та захист інформації (125 Кібербезпека)

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Systems of Technical Protection of Information

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 57887 (8642)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін