Комп'ютерні системи та мережі

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
123 Комп'ютерна інженерія

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Computer Systems and Networks

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31214

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін