Самооцінювання освітніх програм

Самооцінювання освітньої програми "Промисловий маркетинг" Рівень вищої освіти "Бакалавр"

Освітня програма "Промисловий маркетинг"
Рівень вищої освіти "Бакалавр"
Спеціальність 075 - Маркетинг

Самооцінювання освітньої програми "Промисловий маркетинг" Рівень вищої освіти "Магістр"

Освітня програма "Промисловий маркетинг"
Рівень вищої освіти "Магістр"
Спеціальність 075 - Маркетинг

Cамооцінювання освітньої програми "Образотворче мистецтво" Рівень вищої освіти "Магістр"

Освітня програма "Образотворче мистецтво"
Рівень вищої освіти "Магістр"
Спеціальність 023 - Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Самооцінювання освітньої програми "Образотворче мистецтво" Рівень вищої освіти "Бакалавр"

Освітня програма "Образотворче мистецтво"
Рівень вищої освіти "Бакалавр"
Спеціальність 023 - Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Самооцінювання освітньої програми "Прикладна фізика" Рівень вищої освіти "Магістр"

Освітня програма "Прикладна фізика"
Рівень вищої освіти "Магістр"
Спеціальність 105 - Прикладна фізика та наноматеріали

Cамооцінювання освітньої програми "Прикладна фізика". Рівень вищої освіти "Бакалавр"

Освітня програма "Прикладна фізика"
Рівень вищої освіти "Бакалавр"
Спеціальність 105 - Прикладна фізика та наноматеріали

Відомості про самооцінювання освітньої програми