Самооцінювання ОП "Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій" рівень вищої освіти "Магістр"