Самооцінювання ОП "Енергетичний менеджмент, електропостачання та інжиніринг електротехнічних комплексів" рівень вищої освіти "Магістр"