Самооцінювання освітньої програми "Безпека державних інформаційних ресурсів" Рівень вищої освіти "PhD"