Форма подання для визнання рукописів як навчальних посібників

Згідно з Порядком надання грифів рукописам навчальних видань КПІ ім. Ігоря Сікорського:

 

3.2. Для визнання рукописів як навчальних посібників і отримання грифа «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник» навчально-методичний відділ Університету приймає через систему електронного документообігу «Мегаполіс» подання від деканів факультетів, директорів навчально-наукових інститутів та передає їх на розгляд Експертній раді з навчальних видань.

3.3. Автори/укладачі заповнюють електронну форму  для деталізації інформації про рекомендований рукопис, до якої долучається рукопис та дається посилання з сайту відповідного підрозділу на розміщену робочу програму (силабус) навчальної дисципліни/освітнього компоненту.

Із загальними характеристиками та рекомендованими структурами навчальних видань – підручників та різних видів навчальних посібників, вказівками щодо підготовки їх структурних елементів, у тому числі щодо оформлення титульних сторінок, можна ознайомитись у Рекомендаціях до структури та змісту навчальних видань

Форми титульної та другої сторінок електронного мережевого видання навчального посібника тут

З вимогами до титульних аркушів друкованих видань навчального посібника, а також до загального оформлення рукописів можна ознайомитись у рекомендаціях авторам Видавництва "Політехніка"