Форма подання Вченої ради факультету/ННІ щодо визнання рукописів як навчальних посібників

Форма подання Вченої ради факультету/ННІ щодо визнання рукописів як навчальних посібників

Форми титульної та другої сторінок електронного мережного видання навчального посібника тут

З вимогами до титульних аркушів друкованих видань навчального посібника, а також до загального оформлення рукописів можна ознайомитись у рекомендаціях авторам Видавництва "Політехніка"

Із загальними характеристиками та рекомендованими структурами навчальних видань – підручників та різних видів навчальних посібників, вказівками щодо підготовки їх структурних елементів, у тому числі щодо оформлення титульних сторінок, можна ознайомитись у Рекомендаціях до структури та змісту навчальних видань

Скачати оригінали документів