Форма для деталізації інформації щодо рукопису навчального посібника

Відповідно до Порядку надання грифів рукописам навчальних видань КПІ ім. Ігоря Сікорського автори/укладачі заповнюють ЕЛЕКТРОННУ ФОРМУ для деталізації інформації про рекомендований рукопис, до якої долучається рукопис та дається посилання з сайту відповідного підрозділу на розміщену робочу програму (силабус) навчальної дисципліни/освітнього компоненту.

Для заповнення форми необхідна інформація:

 • щодо рекомендації рукопису:
  факультет/навчально-науковий інститут, кафедра;
  № протоколу та дата засідання вченої ради факультету/навчально-наукового інституту;
 • щодо рукопису:
  назва рукопису;
  обсяг рукопису (авторських аркушів);
 • щодо авторів/укладачів;
 • щодо перевірки рукопису на плагіат в разі підготовки його авторами:
  ID перевірки (зазначений у звіті подібності у верхньому правому куті);
 • щодо призначення рукопису:
  ступінь вищої освіти;
  спеціальність;
  освітня програма (за необхідності);
  навчальна дисципліна;
 • щодо контактної особи від колективу авторів/укладачів (ПІБ, телефон, e-mail)

Форма для заповнення