Cамооцінювання освітньої програми "Прикладна фізика". Рівень вищої освіти "Бакалавр"