Методична рада 07.12.2023

Порядок денний:

1. Про політику використання штучного інтелекту в академічній діяльності та дотримання доброчесності у підготовці кваліфікаційних робіт (Тетяна Желяскова, Інна Сімашко)

2. Про затвердження норм бального оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників на 2023/2024, 2024/2025 навчальні роки (Сергій Бур’ян)

3. Про нову редакцію Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського (Інна Сімашко)

4. Різне:

  • Про особливості використання окремих видів джерел інформації в академічній діяльності (Тетяна Желяскова)
  • Про затвердження оновлених освітніх програм (Тетяна Желяскова)
  • Про затвердження сертифікатних програм (Тетяна Желяскова)
  • Про сертифікацію дистанційних курсів (Інна Сімашко)
  • Про подання Експертної ради з навчальних видань щодо присвоєння грифів (Тетяна Желяскова)

 

Повідомлення: Про початок процесу оновлення ЗУ-Каталогу вибіркових навчальних дисциплін для освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. До ЗУ-Каталогу можуть бути внесені тільки навчальні дисципліни, що мають повне інформаційне та методичне забезпечення, необхідне для її засвоєння. Більше у Положенні про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського