Інженерія та програмування інфокомунікацій

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
172 Телекомунікації та радіотехніка

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Назва освітньої програми англійською мовою: Engineering and Programming Infocommunications
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28672

Підготовку за освітньою програмою проводить