Відділ акредитації та ліцензування

Цілі та завдання відділу

  • методичне забезпечення та консультаційне супроводження процедур ліцензування всіх видів освітніх послуг, які надаються в університеті, акредитація спеціальностей, за якими здійснюється підготовка і перепідготовка фахівців, та університету в цілому;
  • збір, накопичення та аналіз інформації щодо показників освітньої діяльності університету, інформаційне супроводження Державного реєстру вищих навчальних закладів України, підготовка та надання статистичних відомостей стосовно університету у встановлені терміни до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та державних статистичних органів України;
  • проведення разом з іншими структурними підрозділами департаменту навчальної роботи, інститутами і факультетами заходів, спрямованих на забезпечення високої якості навчального процесу та якості освіти випускників університету.

Контактна інформація:

Адреса: м.Київ, проспект Берестейський, 37, корпус 1, кімн. 303 acred@lll.kpi.ua

Співробітники

Бур’ян Сергій Олександрович 
начальник відділу акредитації та ліцензування 
IP:0401, т.204-86-26, 
м. 221 корп.1 кімн. 119 
burian.serhii@lll.kpi.ua

Денисюк Анастасія Валеріївна 
фахівець 
IP:0400,т. 204-86-26 
корп.1 кімн. 119 
acred@lll.kpi.ua

Христюк Тетяна Сергіївна 
провідний фахівець 
т. 204-81-51 
корп.1 кімн. 303 
acred@lll.kpi.ua

Бойко Наталія Григорівна 
провідний фахівець 
IP:0405,т. 204-81-51 
корп.1 кімн. 303 
acred@lll.kpi.ua

Угольніков Володимир Юхимович 
провідний фахівець 
т. 204-81-51 
корп.1 кімн. 303 
acred@lll.kpi.ua

Коваленко Жанна Володимирівна 
провідний фахівець 
т. 204-99-23 
корп.1 кімн. 304 
acred@lll.kpi.ua

Омельченко Євгенія Євгеніївна 
провідний фахівець 
т. 204-81-51 
корп.1 кімн. 303 
acred@lll.kpi.ua