Відділ акредитації та ліцензування

Цілі та завдання відділу

  • методичне забезпечення та консультаційне супроводження процедур ліцензування всіх видів освітніх послуг, які надаються в університеті, акредитація спеціальностей, за якими здійснюється підготовка і перепідготовка фахівців, та університету в цілому;
  • збір, накопичення та аналіз інформації щодо показників освітньої діяльності університету, інформаційне супроводження Державного реєстру вищих навчальних закладів України, підготовка та надання статистичних відомостей стосовно університету у встановлені терміни до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та державних статистичних органів України;
  • проведення разом з іншими структурними підрозділами департаменту навчальної роботи, інститутами і факультетами заходів, спрямованих на забезпечення високої якості навчального процесу та якості освіти випускників університету.

Контактна інформація:

Адреса: м.Київ, проспект Берестейський, 37, корпус 1, кімн. 303 acred@kpi.ua

Співробітники

Бур’ян Сергій Олександрович

начальник відділу акредитації та ліцензування

т.204-86-26, м. 221

корп.1 кімн. 119

burian.serhii@lll.kpi.ua

Ігнатенко Тамара Іванівна

провідний фахівець

204-96-98

ignatenko_t@ukr.net

Кіліхевич Оксана Анатоліївна

провідний фахівець

204-81-51

acred@kpi.ua

Коваленко Жанна Володимирівна

провідний фахівець

204-99-23

j.kovalenko@kpi.ua

Омельченко Євгенія Євгеніївна

провідний фахівець

204-81-51

ie.omelchenko@kpi.ua

Угольніков Володимир Юхимович

провідний фахівець

204-81-51

v.ugolnikov@kpi.ua

Черняєва Тамара Володимирівна

провідний фахівець

204-81-51

acred@kpi.ua