Відділ акредитації та ліцензування

Цілі та завдання відділу

  • методичне забезпечення та консультаційне супроводження процедур ліцензування всіх видів освітніх послуг, які надаються в університеті, акредитація спеціальностей, за якими здійснюється підготовка і перепідготовка фахівців, та університету в цілому;
  • збір, накопичення та аналіз інформації щодо показників освітньої діяльності університету, інформаційне супроводження Державного реєстру вищих навчальних закладів України, підготовка та надання статистичних відомостей стосовно університету у встановлені терміни до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та державних статистичних органів України;
  • проведення разом з іншими структурними підрозділами департаменту навчальної роботи, інститутами і факультетами заходів, спрямованих на забезпечення високої якості навчального процесу та якості освіти випускників університету.

Контактна інформація:

Адреса: м.Київ, проспект Берестейський, 37, корпус 1, кімн. 303 acred@kpi.ua

Співробітники

Бур’ян Сергій Олександрович
начальник відділу акредитації та ліцензування
т.204-86-26, м. 221
корп.1 кімн. 119
burian.serhii@lll.kpi.ua

Ігнатенко Тамара Іванівна
провідний фахівець
204-96-98
ignatenko_t@ukr.net

Кіліхевич Оксана Анатоліївна
провідний фахівець
204-81-51
acred@kpi.ua

Коваленко Жанна Володимирівна
провідний фахівець
204-99-23
j.kovalenko@kpi.ua

Омельченко Євгенія Євгеніївна
провідний фахівець
204-81-51
ie.omelchenko@kpi.ua

Угольніков Володимир Юхимович
провідний фахівець
204-81-51
v.ugolnikov@kpi.ua

Черняєва Тамара Володимирівна
провідний фахівець
204-81-51
acred@kpi.ua