Відділ обліку контингенту та статистики

Відділ обліку контингенту та статистики входить до структури Департаменту якості освітнього процесу.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

  • Збір, обробка та аналіз інформації щодо контингенту здобувачів вищої освіти.
  • Підготовка та надання до Міністерства освіти і науки України та органів державної статистики звітів закладу вищої освіти у терміни, які визначені нормативними документами.
  • Внесення інформації щодо руху контингенту до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - ЄДЕБО).
Співробітники

Верченко Лариса Іванівна

провідний фахівець

204-96-98