Відділ атестації науково-педагогічних працівників

Цілі та завдання відділу

  • Приймати участь в формуванні штатних розкладів і приймати штатні розклади навчальних підрозділів університету.
  • Протягом навчального року вносити зміни в штатні розклади кафедр стосовно збільшення педагогічного стажу викладачів, отримання атестатів професора і доцента, дипломів д.т.н. і к.т.н. та інших змін.
  • Організовувати контроль за встановленням та використанням погодинного фонду кафедрами університету, видавати накази про зарахування викладачів з погодинною оплатою, оформлювати фінансові документи викладачів з погодинною оплатою праці.
  • Контролювати достовірність та своєчасність підготовки документів по залученню до роботи штатних викладачів та сумісників університету.
  • Готувати для планового відділу звіти про розподіл фонду заробітної плати НПП між підрозділами університету.
  • Формувати проектні показники державного замовлення на підготовку та випуск фахівців з вищою освітою і подавати до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за встановленою формою.
  • Доводити державне замовлення на підготовку та випуск фахівців з вищою освітою до факультетів (інститутів) на підставі документів, виданих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
  • Формувати і подавати до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України звіт щодо виконання державного замовлення на підготовку та випуск фахівців з вищою освітою.
Співробітники

Яблонський Петро Миколайович
начальник відділу атестації науково-педагогічних працівників
ктн, доцент
т. 236-11-54, т. 204-93-98
ypn@ukr.net

Кисляк Світлана Вікторівна
провідний фахівець
204-93-96
s.kislyak@kpi.ua

Жураховська Людмила Володимирівна
провідний фахівець
204-93-98
l.zhur@kpi.ua