Акредитація

Загальна інформація про акредитацію освітніх програм

Акредитації освітніх програм в КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснюються Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. За результатами успішної акредитації освітні програма отримує відповідний сертифікат терміном на 5 років, який дає можливість здійснювати набір на навчання, в тому числі іноземних громадян, та видавати випускникам ДИПЛОМ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА.

Станом на 30 червня 2024 року в КПІ ім. Ігоря Сікорського АКРЕДИТОВАНО за повною процедурою 230 освітніх програм, 13 з яких з визначенням «ЗРАЗКОВА».


Кількість акредитованих освітніх програм в КПІ ім. Ігоря Сікорського за 2020-2024 роки

Основні нормативні документи

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Розпорядження №РП/267/2023 від 06.09.2023 «Про затвердження складу учасників фокус-груп для планування програм візиту експертних груп національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитаційних експертиз у 2023-2024 н.р.»

Наказ №НУ/185/2023 від 15.09.2023 року  «Про проведення самоаналізу (внутрішньої акредитації) діяльності кафедр»

Наказ №НОД/113/24 від 20.02.2024 року «Про проведення внутрішнього постакредитаційного моніторингу освітніх програм у 2024 році»

Наказ №НОД/304/24 від 25.04.2024 «Про внесення змін до наказу №НОН/110/24 від 19.02.2024 «Про розподіл ліцензованих обсягів на підготовку здобувачів за рівнями вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського та закріплення їх за освітніми програмами»

Наказ №НОД/411/24 від 23.05.2024 «Про підготовку до акредитації освітніх програм першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти у 2024/2025 навчальному році»

Інформаційно-комунікаційне середовище для гарантів освітніх програм

Для забезпечення якісної підготовки до акредитацій освітніх програм та їх постакредитаційного моніторингу в університеті впроваджено систему електронного документообігу для гарантів освітніх програм, яка включає

Інформація про хід акредитаційних експертиз (відомості самооцінювання, накази про призначення експертних груп, посилання на відкриті зустрічі, звіти експертних груп, висновки галузевих експертних рад та відповідні рішення Національного агентства) знаходяться у відповідній онлайн-таблиці.

Перелік сертифікатів про акредитацію освітніх програм та орієнтовний план їх акредитацій до 2030 року доступний за посиланням.

Міжнародні акредитації освітніх програм

Університет також проводить активну роботу у напрямі міжнародної акредитації освітніх програм міжнародними агенціями, в тому числі Румунським агентством із забезпечення якості вищої освіти (Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education, ARACIS) та Міжнародним французьким агентством (Commission des Titres d’Ingénieur, агнл. ­­–­­ Engineering Qualifications Commission, CTI), які є Асоційованими членами Європейської мережі агентств з акредитації інженерної освіти (European Network for Accreditation of Engineering Education, ENAEE).

Детальніше про переваги міжнародної акредитації.

Перелік освітніх програм (ОП), які пройшли акредитації міжнародними агенціями та мають міжнародне визнання інженерної підготовки у вигляді присудження EUR-ACE® Label: