Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
171 Електроніка

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Назва освітньої програми англійською мовою: Electronic Systems of Multimedia and Internet of Things Technology

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 58781 (28665)

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)