Фізична терапія

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
227 Терапія та реабілітація (227 Фізична терапія, ерготерапія)

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Назва освітньої програми англійською мовою: Physical Therapy
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 21838, 36593