Фізична терапія

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
227 Терапія та реабілітація (227 Фізична терапія, ерготерапія)

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 9 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Physical Therapy
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 57943 (36593)

Освітню програму акредитовано
(сертифікат про акредитацію освітньої програми УД 11017526, дійсний до 01.07.2025)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін