Фізична терапія, ерготерапія

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
227 Терапія та реабілітація (227 Фізична терапія, ерготерапія)

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Physical Therapy, Ergotherapy
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 39469