Фізична терапія, ерготерапія

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
227 Терапія та реабілітація (227 Фізична терапія, ерготерапія)

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Physical Therapy, Ergotherapy
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 61614 (39469)

Освітню програму акредитовано
(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)