Геоінженерія

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
184 Гірництво

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Geoengineering
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28914