Геоінженерія

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
184 Гірництво

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Geoengineering
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28914

Освітню програму акредитовано
(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін